Onderhoud van de tuin

Een tuin is een dynamisch gebeuren. Het ontwikkelt zich elk seizoen weer anders en blijft nooit hetzelfde. Het is van belang om de structuren van de tuin in de gaten te houden en deze waar nodig bij te sturen. Vaak betekent vooral; het maken van licht, lucht en ruimte, onkruid verwijderen en de tuin schoonmaken.

Normaliter krijgen wij de tuinen die wij hebben aangelegd ook in onderhoud. De frequentie van onderhoud is afhankelijk van de beplanting en het oorspronkelijke ontwerp van de tuin. Gebeurt een jaar niets in de tuin dan is er doorgaans veel werk nodig om de tuin te herstellen. Bovendien bestaat het risico dat veel planten verloren gaan.

Goed onderhoud betekent niet elk blaadje opruimen en alles maar altijd snoeien. Teveel onderhoud is naar onze mening ook weer niet goed. Een tuin moet zoveel mogelijk natuurlijk ogen en zeker levendig blijven met vogels, kikkers, padden, salamanders en andere dieren.

Wij snoeien daarom de vaste planten pas terug in het voorjaar, laten de bollen natuurlijk afsterven en het blad zo lang mogelijk liggen waar dat kan. Bij het snoeien is het de kunst om de natuurlijke vorm te behouden maar wel zodat er licht in en onder de beplanting komt.

Tevens bieden wij de mogelijkheid om schuttingen te plaatsen.

Bestrating van de tuin

Voordat het ontwerp tot uitvoering kan worden gebracht moeten we beginnen met het creëren van ruimte. Als de ruimte is gemaakt wordt vervolgens het zand en de aarde bezorgd en in de tuin gereden. De eerste contouren zijn soms al binnen een dag zichtbaar. Afhankelijk van het ontwerp wordt als eerste het houtwerk geplaatst, vervolgens elektra en/of beregening ingegraven en de paden en terrassen gelegd.
De laatste fase in de voltooiing van de tuin is eventueel het beplanten en de afwerking. Iedere aanleg vraagt weer om een andere aanpak omdat u en uw tuin uniek zijn en daarom betekent dat voor ons dat elke tuin een nieuwe uitdaging is.

Vooral bij de particulieren worden veel diverse materialen gebruikt, zoals leisteen, waaltjes en trommelstenen etc. Bijzondere wensen, zoals het plaatsen van muurtjes, vlonders en buitenverlichting worden op verzoek ook door ons verwezenlijkt. Het zijn die speciale opdrachten die wij als vakmensen met liefde uitvoeren. Ook in deze groep staan de ontwikkelingen niet stil. Wij investeren in techniek waardoor wij binnen geringe tijd het werk kunnen opleveren. Tevens zijn wij ook inzetbaar voor bedrijven, instellingen en gemeenten.

Ontwerp van de tuin

Het ontwerpen of renoveren van een tuin is geen sinecure. Wij kijken hierbij vooral naar de woonomgeving, het huis, wat kan blijven behouden of nog hergebruikt kan worden.

Na het eerste gesprek zullen wij uw tuin en huis opmeten en een eventueel ontwerp maken en worden doorgenomen en aanpassingen worden doorgevoerd. In dit stadium moeten er keuzen worden gemaakt omtrent de te gebruiken materialen en beplanting zodat wij u vervolgens een passende offerte kunnen maken.

Ook zullen wij u bij elke gemaakte keuze de consequenties aangeven voor het toekomstige onderhoud. Een beplantingsplan maken wij als het ontwerp definitief is en uiteraard alleen als u ons daar specifiek opdracht toe geeft.